CZ
https://www.vkv.cz/
https://www.vkv.cz/ https://www.vkv.cz/ https://www.vkv.cz/ https://www.vkv.cz/

Popis

Požární uzávěry   :

Tento speciální profil s přerušeným tepelným můstkem slouží výhradně jen k výrobě požárních uzávěrů otvorů ( viz. norma ČSN EN 1634-1 ) tj. vnitřních a vnějších požárních stěn pevných či s jednokřídlovými nebo dvoukřidlovými dveřmi splňující tyto třídy požární odolnosti  :

-   EW-15-DP1, EW-30-DP1, EW-45-DP1, EW-60-DP1, EW-90-DP1, EW-120-DP1

-   EI-15-DP1, EI-30-DP1, EI-45-DP1, EI-60-DP1    

( DP1 - klasifikace systému, který nezvyšuje intenzitu hoření )

Z profilů lze vyrobit mimo požární konstrukce také konstrukce požární - kouřotěsné a konstrukce kouřotěsné ( viz. norma ČSN EN 1634-3, třída Sm a Sa ).

Systémové profily jsou tříkomorové, konstrukční hloubka profilů je 78 mm, plochy rámu dveří a křídel jsou slícovány z vnější tak i z vnitřní strany. Tvarem profilů docílíme konstrukci dveří a oken, která je pevná a elegantní. Je možné také ohýbat profily a zhotovovat obloukové konstrukce. Profily vykazují charakteristickou nízkou hodnotu součinitele prostupu tepla Uf díky použití speciálních profilovaných tepelných můstků. Můstky dále zvyšují tuhost celé konstrukce. Tepelně izolovaný práh a těsnění EPDM garantují dobrou tepelnou izolaci dveří a odolnost proti vodě a vzduchu. Systém garantuje i velmi kvalitní akustickou izolaci ( hodnota Rw je závislá na použitých izolačních výplní dveří ).  Konstrukce určená do vnějšího prostředí je vybavená efektivním systémem odvodu vody a ventilace z meziskelního prostoru a prostoru mezi dveřním křídlem a rámem. Systém umožňuje zasklení ohnivzdornými skly od tloušťky 6 mm do tloušťky 49 mm. Jedná se  o jednoduché požární skla do interiéru nebo izolační dvojskla, které jsou složeny z protipožárního skla (vnitřního) a bezpečnostního skla (vnějšího) či požárními panely.

Výrobky jsou certifikovány dle výrobkové normy pr EN 14 351-3 a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, které jsou uváděny na trh s označením  a dále vyhovují i těmto speciálním technickým normám :

Výrobky jsou certifikovány dle výrobkové normy EN 14 351-1 a dále vyhovují i těmto speciálním technickým normám :

 

-     vodotěsnost (zatékavost ), EN 12208

 

 

 

-     vzduchová průvzdušnost, EN 12207

 

 

 

-     odolnost proti zatížení větrem

 

 

 

-     nosnost bezpečnostních prvků

 

 

 

-     ovládací síly

 

 

 

-     součinitel prostupu tepla, EN ISO 10077-1, Uf max = 1,5 W/m2K      

 

 

VKV MARKET spol. s r. o., Přemyslovců 648/51, 747 07 Opava-Jaktař, Fax: +420 553 791 351, e-mail: obchod@vkv.cz